SLAP BANNER 1 SLAP BANNER 2

Obuka o upravljanju infrastrukturnim projektima

 

Na inicijativu Ambasade Republike Srbije u Sloveniji, a u okviru zvanične razvojne saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije pokrenut je projekat »Podrška srpskim opštinama na području saradnje u međunarodnim (EU) projektima«. Projekat od strane donatora vodi Centar za evropsku perspektivu, koji je Vlade Republike Slovenije osnovala radi izvođenja međunarodne razvojne saradnje i razvojne podrške Republike Slovenije državama Zapadnog Balkana. Projekat na strani korisnika koordiniše Stalna konferencija gradova i opština, a uključeni su i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije je (SEIO), Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Republike Srbije.

Cilj projekta je podići kapacitet srpskih opština na području međunarodnih (EU) projekata, odnosno ojačati kapacitet stručnjaka u opštinama, za upravljanje projektima i delotvornije korištenje sredstava iz različitih programa.

U okviru projekta će biti realizovana obuka u trajanju od pet dana za predstavnike jedinica lokalne samouprave, koji su zaduženi za planiranje, pripremu, praćenje i vođenje infrastrukturnih projekata. Obuka će biti održana od 23. do 27.9.2013. u Vrnjačkoj Banji.