SLAP BANNER 1 SLAP BANNER 2

Regionalna obuka za SLAP koordinatore – februar 2014.

Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Programom podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave (MISP IPA 2010), koji finansira Evropska unija, je 4. februara 2014. godine u hotelu “Novi Sad” u Novom Sadu organizovala drugu od tri regionalne obuke za SLAP koordinatore, koje će biti realizovane u okviru Programa.

Regionalne obuke obuhvataju teme od značaja za planiranje i pripremu opštinskih i međuopštinskih infrastrukturnih projekata, uključujući:

  • Pregled i razmenu iskustava u vezi sa planiranjem i pripremom infrastrukturnih projekata, odnosno potrebnom planskom, tehničkom dokumentacijom i dozvolama;
  • Osnovne elemente studije izvodljivosti (prema zahtevima EU), kako bi učesnici mogli da na odgovarajući način interpretiraju informacije i zaključke u ovom dokumentu;
  • Principe i ključne parametre analize troškova i koristi (“cost-benefit” analize), uključujući praktičnu vežbu;
  • Informisanje učesnika o aktuelnim dešavanjima u vezi sa SLAP informacionim sistemom, poteškoćama prilikom registracije projekata, kao i identifikaciju novih projekata za unos u sistem.

Regionalnoj obuci u Novom Sadu su prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština, kao i Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Treća regionalna obuka za SLAP koordinatore u okviru MISP IPA 2010 programa je planirana u martu 2014. godine.

Materijale sa obuke možete preuzeti koristeći sledeće linkove:

Više informacija o Programu podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave možete pronaći na internet prezentaciji Programa: http://www.misp-serbia.rs/.