SLAP BANNER 1 SLAP BANNER 2

SLAP obuke za predstavnike lokalnih JKP (SKGO/PKS)

Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje seriju obuka za predstavnike gradskih i opštinskih javnih komunalnih preduzeća o korišćenju SLAP informacionog sistema i registraciji infrastrukturnih projekata.

Cilj obuka je da doprinesu boljem razumevanju SLAP informacionog sistema od strane zaposlenih u javnim komunalnim preduzećima, čemu su prilagođene i teme obuhvaćene obukom: predstavljanje SLAP upitnika za pojedinačne sektore, koraci u pripremi projekata, pregled planske i tehničke dokumentacije, kao i druga pitanja značajna za razvoj infrastrukturnih projekata i registraciju u SLAP IS.

Do sada su održane dve obuke, za sektor komunalnog otpada (28. maja) i snabdevanja vodom (19. juna). Treća obuka za predstavnike javnih komunalnih preduzeća je planirana za septembar 2014. godine.

Za više informacija, molimo da se obratite Nedeljku Ćuriću, SLAP menadžeru – 064/870 33 50, nedeljko.curic@skgo.org.