SLAP BANNER 1 SLAP BANNER 2

Održan Šesti sastanak SLAP koordinatora

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština (SKGO) je 8. i 9. oktobra 2014. godine organizovala Šesti sastanak SLAP koordinatora, u hotelu “Kragujevac” u Kragujevcu. Događaj je održan uz podršku Evropske unije, kroz program EU Exchange 4, koji sprovodi SKGO.

Svrha sastanaka SLAP koordinatora je predstavljanje tekućih i planiranih aktivnosti u vezi sa SLAP informacionim sistemom, kao i razmena iskustava i informacija značajnih za razvoj lokalnih i regionalnih infrastrukturnih projekata.

U saradnji sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike, SLAP koordinatorima su predstavljena četiri nova sektora u oblasti “Energetika” (energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u sektorima: daljinskog grejanja, vodosnabdevanja, javne rasvete, i javnih zgrada). Učesnicima su prezentovane i veze SLAP baze podataka sa izradom akcionih planova lokalnih strategija, kao i programskog budžeta, odnosno načini na koje SLAP informacioni sistem može da podrži opštine u navedenim procesima. Takođe, razmotrene su i mogućnosti za finansiranje i najznačajniji izvori sredstava za razvoj infrastrukture gradova i opština u predstojećem periodu.

Materijale sa Šestog sastanka SLAP koordinatora možete preuzeti putem sledećih linkova: