SLAP BANNER 1 SLAP BANNER 2

Kategorija: vesti

Osmi sastanak SLAP koordinatora

Osmi po redu sastanak SLAP koordinatora održan je 24. i 25. septembra 2015. godine u hotelu „Srbija“ u Beogradu u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština i uz podršku Evropske unije, kroz program  EU Exchange 4  koji sprovodi SKGO.

U fokusu ovog sastanke je oblast zaštite životne sredine (poglavlje 27 u procesu pristupanja EU) , budući da se 60 odsto propisa iz ove oblasti primenjuje na lokalnom nivou. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine prikazali propremu infrastrukturnih projekata u oblasti zaštite životne sredine i korišćenje SLAPa kao bitnog izvora podataka o stanju spremnosti projekata.

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samopurave prikazao je primer dobre prakse korišćenja SLAPa za potrebe predstavljanja podataka prema zahtevima donatora iz maja 2015. godine.

Predstavnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture govorio je o značaju planiranja kapitalnih investicija na lokalnom nivou i uvezanosti sa prostornim planovima, dok je predstavnik Kancelarije za evropske integracije predstavio novosti u vezi sa Metodologijom za selekciju i proritizaciju infrastrukutrnih projekata i pozvao SLAP koordiantora da redovno unose i ažuriraju podatke o projektima, s obizrom da je SLAP jedan od osnovnih izvora podataka za sektorska ministarstva da predlažu projekte za IPA 2 programiranje.

SLAP koordiantori su, radom u radnim grupama, dali komentare na SLAP SWOT analizu, a SLAP koordiantori iz Ivanjice i Požarevca su prikazali primere koriošćenja podataka za potrebe planiranja budžeta svojih lokalnih samouprava. Zaključak da SLAP može biti korišćen kao izvor podataka za lokalne akcione planove, planove kapitalnih investicija, programski budžet, jer je u svim ovim slučajevima, izvor podataka isti, a to je projektna i planska dokumentacija iz koje se podaci unose u SLAP, takođe.

Agenda

Prezentacije (zip)

 

Održan Sedmi sastanak SLAP koordinatora

Stalna konferencija gradova i opština – savez gradova i opština je 1. i 2. aprila 2015. godine, u beogradskom hotelu “Srbija”, održala Sedmi sastanak SLAP koordinatora. Događaj je održan uz podršku Evropske unije, kroz program EU Exchange 4, koji sprovodi SKGO.

Cilj sastanka je predstavljanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, sa fokusom na izmene koje se odnose na sadržinu planske i tehničke dokumentacije.

Uz izmene Zakona, SLAP koordinatorima su predstavljene i informacije o uvođenju sistema za izdavanje elektronske građevinske dozvole, uloga Agencije za privredne registre, kao i plan obuke za pripremu i razvoj infrastrukturnih projekata Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Predstavnici SKGO su informisali učesnike i o rezultatima analize učinka strateških akcionih planova u okviru EU Exchange 4 projekta.

Sastanci SLAP koordinatora su namenjeni i predstavljanju tekućih i planiranih aktivnosti u vezi sa SLAP informacionim sistemom, kao i razmeni iskustava i informacija značajnih za razvoj lokalnih i regionalnih infrastrukturnih projekata. SLAP koordinator opštine Ivanjica je predstavio načine korišćenja SLAP sistema za delotvornije planiranje opštinskog razvoja.

Materijale sa Sedmog sastanka SLAP koordinatora možete preuzeti putem sledećih linkova:

 

Održan Šesti sastanak SLAP koordinatora

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština (SKGO) je 8. i 9. oktobra 2014. godine organizovala Šesti sastanak SLAP koordinatora, u hotelu “Kragujevac” u Kragujevcu. Događaj je održan uz podršku Evropske unije, kroz program EU Exchange 4, koji sprovodi SKGO.

Svrha sastanaka SLAP koordinatora je predstavljanje tekućih i planiranih aktivnosti u vezi sa SLAP informacionim sistemom, kao i razmena iskustava i informacija značajnih za razvoj lokalnih i regionalnih infrastrukturnih projekata.

U saradnji sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike, SLAP koordinatorima su predstavljena četiri nova sektora u oblasti “Energetika” (energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u sektorima: daljinskog grejanja, vodosnabdevanja, javne rasvete, i javnih zgrada). Učesnicima su prezentovane i veze SLAP baze podataka sa izradom akcionih planova lokalnih strategija, kao i programskog budžeta, odnosno načini na koje SLAP informacioni sistem može da podrži opštine u navedenim procesima. Takođe, razmotrene su i mogućnosti za finansiranje i najznačajniji izvori sredstava za razvoj infrastrukture gradova i opština u predstojećem periodu.

Materijale sa Šestog sastanka SLAP koordinatora možete preuzeti putem sledećih linkova:

 

SLAP obuke za predstavnike lokalnih JKP (SKGO/PKS)

Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje seriju obuka za predstavnike gradskih i opštinskih javnih komunalnih preduzeća o korišćenju SLAP informacionog sistema i registraciji infrastrukturnih projekata.

Cilj obuka je da doprinesu boljem razumevanju SLAP informacionog sistema od strane zaposlenih u javnim komunalnim preduzećima, čemu su prilagođene i teme obuhvaćene obukom: predstavljanje SLAP upitnika za pojedinačne sektore, koraci u pripremi projekata, pregled planske i tehničke dokumentacije, kao i druga pitanja značajna za razvoj infrastrukturnih projekata i registraciju u SLAP IS.

Do sada su održane dve obuke, za sektor komunalnog otpada (28. maja) i snabdevanja vodom (19. juna). Treća obuka za predstavnike javnih komunalnih preduzeća je planirana za septembar 2014. godine.

Za više informacija, molimo da se obratite Nedeljku Ćuriću, SLAP menadžeru – 064/870 33 50, nedeljko.curic@skgo.org.

 

Regionalna obuka za SLAP koordinatore – mart 2014.

Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Programom podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave (MISP IPA 2010), koji finansira Evropska unija, je 25. marta 2014. godine u hotelu “Belgrade City” u Beogradu organizovala treću regionalnu obuku za SLAP koordinatore.

Regionalne obuke obuhvataju teme od značaja za planiranje i pripremu opštinskih i međuopštinskih infrastrukturnih projekata, uključujući:

  • Pregled i razmenu iskustava u vezi sa planiranjem i pripremom infrastrukturnih projekata, odnosno potrebnom planskom, tehničkom dokumentacijom i dozvolama;
  • Osnovne elemente studije izvodljivosti (prema zahtevima EU), kako bi učesnici mogli da na odgovarajući način interpretiraju informacije i zaključke u ovom dokumentu;
  • Principe i ključne parametre analize troškova i koristi (“cost-benefit” analize), uključujući praktičnu vežbu;
  • Informisanje učesnika o aktuelnim dešavanjima u vezi sa SLAP informacionim sistemom, poteškoćama prilikom registracije projekata, kao i identifikaciju novih projekata za unos u sistem.

Regionalnoj obuci u Beogradu su prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština.

Materijale sa obuke možete preuzeti koristeći sledeće linkove:

Više informacija o Programu podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave možete pronaći na internet prezentaciji Programa: http://www.misp-serbia.rs/.