SLAP BANNER 1 SLAP BANNER 2

CILJEVI I SVRHA

SLAP IS sadrži podatke o investicijama na lokalnom nivou iz dve oblasti održivog razvoja: zaštite životne sredine i ekonomskog razvoja. Sadržavajući podatke o infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samuprave koji izražavaju stvarne potrebe zasnovane na planskim dokumentima i definisanim prioritetima, sistem podržava pristup „odozdo-ka-gore“. Putem ovog sistema, jedinice lokalne samuprave su pozvane da pravilno predstave svoje prioritetne projekte u oblasti infrastrukture mogućim izvorima finansiranja, kroz EU grantove i ostalim.

PROJEKTI u SLAP IS su organizovani u dva sektora:

 1. Ekonomska infrastruktura – podsticanje ekonomskog razvoja i stimulisanje radnih aktivnosti (industrijske zone, tehnološki i industrijski parkovi, logistički terminali, poslovni inkubatori, turistička infrastruktura i sl);
 2. Zaštita životne sredine  - poboljšanje kvaliteta životne sredine u gradovima i opštinama i njihovoj okolini, kao i izgradnja zdravije životne sredine (snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, upravljanje čvrstim otpadom i sl).

SLAP IS je razvijen kako bi se:

 • ubrzao razvoj javne opštinske infrastrukture (oživljavanje i podizanje konkurentnosti Srbije, priključenje u EU);
 • dokumentovali i rangirali projekti po prioritetima na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou (imajući na umu ograničene nacionalne resurse, privlačenje EU donatorskih sredstava i ostalih izvora finansiranja);
 • koordinirala raspodela resursa na nacionalnom nivou (ravnomeran ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, širi društveni aspekt);

Glavni ciljevi SLAP IS su:

 • da predstavlja stalnu i održivu listu projekata lokalne infrastrukture kao deo dokumenata za strateško upravljanje;
 • da se pozicionira kao široko prihvaćena baza podataka lokalne infrastrukture koju redovno koriste nacionalni i lokalni akteri;
 • da poboljša koordinaciju i kooperaciju između institucija na centralnom nivou i jedinica lokalne samouprave u planiranju, pripremi i finansiranju strateški prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Očekivani rezultati:

 1. Korišćenje SLAP IS kao javnog alata za planiranje (opštinskih, regionalnih i nacionalnih strategija), izveštavanje i finansiranje lokalne infrastrukture za obezbeđenje efektivnosti donatorske pomoći i za sektorski pristup (planiranju i izgradnji).
 2. Povećanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave da koriste SLAP za planiranje, pripremu i izgradnju infrastrukturnih projekata.
 3. SLAP IS uključuje načine za upravljanje i izgradnju lokalnih infrastrukturnih projekata koji su povezani sa lokalnim razvojem.
 4. Povećanje vidljivosti SLAP informacionog sistema kao javnog alata za prethodni odabir infrastrukturnih projekata za finansiranje od strane domaćih i inostranih izvora finansiranja.