SLAP BANNER 1 SLAP BANNER 2

KORISNICI I ZAINTERESOVANE STRANE

KORISNICI I ZAINTERESOVANE STRANE

Glavni korisnici SLAP IS su jedinice lokalne samuprave (gradovi i opštine) u Republici Srbiji.

Zainteresovane strane:

  1. Relevantna resorna ministarstva
  2. Regionalne razvojne agencije
  3. Međunarodne finansijske institucije (IFI’s) i donatori
  4. Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji