SLAP BANNER 1 SLAP BANNER 2

SLAP KOORDINATORI

SLAP koordinatori (predstavnici opština, gradova i regionalnih razvojnih agencija zaduženi za saradnju sa SLAP timom) su jedini korisnici koji su ovlašćeni da unose podatke u SLAP sistem.

Kroz imenovanje SLAP koordinatora u gradovima i opštinama ustanovljena je redovna komunikacija i koordinacija na lokalnom nivou u pogledu SLAP IS i projekata opštinske infrastrukture spremnih za finansiranje. Kako bi ojačala kapacitete i iskustva SLAP koordinatora SKGO najmanje dva puta godišnje organizuje radionice SLAP koordinatora.

Osnovni elemenat SLAP informacionog sistema je Dokument projektnog profila, koji sadrži informacije o opštinskom infrastrukturnom projektu. PPD daje opšti uvid u glavne karakteristike projekta, korisnike projekta, utemeljenost projekta u nacionalnoj i lokalnoj strategiji razvoja, zrelost projekta i stanje projektne dokumentacije, a SLAP koordinatori ih popunjavaju online.

SLAP koordinatori mogu, po potrebi, da ažuriraju podatke o projektu u skladu sa njegovim razvojem. Koristeći informacije sadržane u PPD moguće je bodovati projekte u SLAP sistemu, prema unapred utvrđenim kriterijumima. Tako formirana rang lista projekata dostupna je javnosti, pa je sistem selekcije projekata transparentan.

Spisak SLAP koordinatora možete preuzeti OVDE.