SLAP BANNER 1 SLAP BANNER 2

Regionalna obuka za SLAP koordinatore – novembar 2013.

Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Programom podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave (MISP IPA 2010), koji finansira Evropska unija, je 14. novembra 2013. godine u hotelu “Tami residence” u Nišu organizovala prvu od tri regionalne obuke za SLAP koordinatore, koje će biti realizovane u okviru Programa.

Regionalne obuke obuhvataju teme od značaja za planiranje i pripremu opštinskih i međuopštinskih infrastrukturnih projekata, uključujući:

  • Pregled i razmenu iskustava u vezi sa planiranjem i pripremom infrastrukturnih projekata, odnosno potrebnom planskom, tehničkom dokumentacijom i dozvolama;
  • Osnovne elemente studije izvodljivosti (prema zahtevima EU), kako bi učesnici mogli da na odgovarajući način interpretiraju informacije i zaključke u ovom dokumentu;
  • Principe i ključne parametre analize troškova i koristi (“cost-benefit” analize), uključujući praktičnu vežbu;
  • Informisanje učesnika o aktuelnim dešavanjima u vezi sa SLAP informacionim sistemom, poteškoćama prilikom registracije projekata, kao i identifikaciju novih projekata za unos u sistem.

Regionalnoj obuci u Nišu je prisustvovalo 18 predstavnika jedinica lokalne samouprave, Regionalne razvojne agencije “JUG”, kao i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Nastavak regionalnih obuka za SLAP koordinatore u okviru MISP IPA 2010 programa je planiran za januar i februar 2014. godine.

Materijale sa obuke možete preuzeti koristeći sledeće linkove:

Više informacija o Programu podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave možete pronaći na internet prezentaciji Programa: http://www.misp-serbia.rs/.