SLAP BANNER 1 SLAP BANNER 2

Održan Sedmi sastanak SLAP koordinatora

Stalna konferencija gradova i opština – savez gradova i opština je 1. i 2. aprila 2015. godine, u beogradskom hotelu “Srbija”, održala Sedmi sastanak SLAP koordinatora. Događaj je održan uz podršku Evropske unije, kroz program EU Exchange 4, koji sprovodi SKGO.

Cilj sastanka je predstavljanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, sa fokusom na izmene koje se odnose na sadržinu planske i tehničke dokumentacije.

Uz izmene Zakona, SLAP koordinatorima su predstavljene i informacije o uvođenju sistema za izdavanje elektronske građevinske dozvole, uloga Agencije za privredne registre, kao i plan obuke za pripremu i razvoj infrastrukturnih projekata Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Predstavnici SKGO su informisali učesnike i o rezultatima analize učinka strateških akcionih planova u okviru EU Exchange 4 projekta.

Sastanci SLAP koordinatora su namenjeni i predstavljanju tekućih i planiranih aktivnosti u vezi sa SLAP informacionim sistemom, kao i razmeni iskustava i informacija značajnih za razvoj lokalnih i regionalnih infrastrukturnih projekata. SLAP koordinator opštine Ivanjica je predstavio načine korišćenja SLAP sistema za delotvornije planiranje opštinskog razvoja.

Materijale sa Sedmog sastanka SLAP koordinatora možete preuzeti putem sledećih linkova: