SLAP BANNER 1 SLAP BANNER 2

Kategorija: vesti

Regionalna obuka za SLAP koordinatore – februar 2014.

Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Programom podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave (MISP IPA 2010), koji finansira Evropska unija, je 4. februara 2014. godine u hotelu “Novi Sad” u Novom Sadu organizovala drugu od tri regionalne obuke za SLAP koordinatore, koje će biti realizovane u okviru Programa.

Regionalne obuke obuhvataju teme od značaja za planiranje i pripremu opštinskih i međuopštinskih infrastrukturnih projekata, uključujući:

 • Pregled i razmenu iskustava u vezi sa planiranjem i pripremom infrastrukturnih projekata, odnosno potrebnom planskom, tehničkom dokumentacijom i dozvolama;
 • Osnovne elemente studije izvodljivosti (prema zahtevima EU), kako bi učesnici mogli da na odgovarajući način interpretiraju informacije i zaključke u ovom dokumentu;
 • Principe i ključne parametre analize troškova i koristi (“cost-benefit” analize), uključujući praktičnu vežbu;
 • Informisanje učesnika o aktuelnim dešavanjima u vezi sa SLAP informacionim sistemom, poteškoćama prilikom registracije projekata, kao i identifikaciju novih projekata za unos u sistem.

Regionalnoj obuci u Novom Sadu su prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština, kao i Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Treća regionalna obuka za SLAP koordinatore u okviru MISP IPA 2010 programa je planirana u martu 2014. godine.

Materijale sa obuke možete preuzeti koristeći sledeće linkove:

Više informacija o Programu podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave možete pronaći na internet prezentaciji Programa: http://www.misp-serbia.rs/.

 

 

Regionalna obuka za SLAP koordinatore – novembar 2013.

Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Programom podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave (MISP IPA 2010), koji finansira Evropska unija, je 14. novembra 2013. godine u hotelu “Tami residence” u Nišu organizovala prvu od tri regionalne obuke za SLAP koordinatore, koje će biti realizovane u okviru Programa.

Regionalne obuke obuhvataju teme od značaja za planiranje i pripremu opštinskih i međuopštinskih infrastrukturnih projekata, uključujući:

 • Pregled i razmenu iskustava u vezi sa planiranjem i pripremom infrastrukturnih projekata, odnosno potrebnom planskom, tehničkom dokumentacijom i dozvolama;
 • Osnovne elemente studije izvodljivosti (prema zahtevima EU), kako bi učesnici mogli da na odgovarajući način interpretiraju informacije i zaključke u ovom dokumentu;
 • Principe i ključne parametre analize troškova i koristi (“cost-benefit” analize), uključujući praktičnu vežbu;
 • Informisanje učesnika o aktuelnim dešavanjima u vezi sa SLAP informacionim sistemom, poteškoćama prilikom registracije projekata, kao i identifikaciju novih projekata za unos u sistem.

Regionalnoj obuci u Nišu je prisustvovalo 18 predstavnika jedinica lokalne samouprave, Regionalne razvojne agencije “JUG”, kao i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Nastavak regionalnih obuka za SLAP koordinatore u okviru MISP IPA 2010 programa je planiran za januar i februar 2014. godine.

Materijale sa obuke možete preuzeti koristeći sledeće linkove:

Više informacija o Programu podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave možete pronaći na internet prezentaciji Programa: http://www.misp-serbia.rs/.

 

 

Održan Peti sastanak SLAP koordinatora

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština (SKGO) je 8. i 9. oktobra 2013. godine organizovala Peti sastanak SLAP koordinatora, u hotelu “Vojvodina” u Zrenjaninu, Trg Slobode 5. Događaj je održan uz podršku Evropske unije, kroz program EU Exchange 4, koji sprovodi SKGO.

Svrha sastanaka SLAP koordinatora je predstavljanje tekućih i planiranih aktivnosti u vezi sa SLAP informacionim sistemom, kao i razmena iskustava i informacija značajnih za razvoj lokalnih i regionalnih infrastrukturnih projekata.

Tokom uvodnog dela sastanka i panel diskusije, okupljenim SLAP koordinatorima iz jedinica lokalne samouprave i regionalnih razvojnih agencija su se obratili predstavnici Stalne konferencije gradova i opština i programa EU Exchange 4, kao i Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave i Republičke direkcije za vode. Metodologiju za prioritizaciju i odabir infrastrukturnih projekata su predstavili predstavnici Kancelarije za evropske integracije (SEIO) i programa PPF 5.

Nakon uvodnih obraćanja i prezentacija, za SLAP koordinatore je bila organizovana obuka kroz rad u grupama, u jednoj od tri oblasti: 1) Međuopštinska saradnja; 2) Planiranje komunikacije i održivost infrastrukturnih projekata; 3) Veštine komunikacije, javnog i medijskog nastupa.

Agendu i materijale sa sastanka možete preuzeti putem sledećih linkova:

 

 

Regionalne prezentacije javnog poziva EU Exchange 4

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština (SKGO) će tokom septembra 2013. godine organizovati regionalne prezentacije javnog poziva za pružanje stručne podrške u oblastima strateškog planiranja i lokalnih finansija, u okviru programa EU EXCHANGE 4, koji finansira Evropska unija, a sprovodi SKGO.

Regionalne prezentacije će biti održane u sledećim gradovima:

 1. Užice – 12. septembra u skupštinskoj sali, ul. Dimitrija Tucovića 52;
 2. Jagodina – 16. septembra u sali Pomoravskog okruga, ul. Knjeginje Milice 80/A;
 3. Niš – 17. septembra u skupštinskoj sali, ul. Nikole Pašića 42;
 4. Novi Sad – 19. septembra u skupštinskoj sali, ul. Žarka Zrenjanina 2 (plava sala);
 5. Beograd – 23. septembra u sali SO Novi Beograd, ul. Bulevar Mihajla Pupina 167.

Dopis upućen jedinicama lokalne samouprave (sa agendom) možete preuzeti OVDE.

Svrha javnog poziva je da budu odabrane lokalne samouprave koje će dobiti podršku u sledećim oblastima:

 1. Izradi sektorskih razvojnih planova u oblastima upravljanja otpadom, energetike i zaštite životne sredine;
 2. Izradi akcionih planova krovnih strategija;
 3. Pripremi i izradi programskih i kapitalnih budžeta;
 4. Procesu pripreme i emitovanja municipalnih obveznica.

Cilj prezentacija je da predstavnici jedinica lokalne samouprave budu upoznati sa ciljevima i oblastima podrške, kao i pravilima konkursa.

Za sva dodatna pitanja se možete obratiti Danijeli Počuči, putem telefona 011/3223-446 (lokal 125) ili putem mejla – danijela.pocuca@skgo.org.

 

Obuka o upravljanju infrastrukturnim projektima

 

Na inicijativu Ambasade Republike Srbije u Sloveniji, a u okviru zvanične razvojne saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije pokrenut je projekat »Podrška srpskim opštinama na području saradnje u međunarodnim (EU) projektima«. Projekat od strane donatora vodi Centar za evropsku perspektivu, koji je Vlade Republike Slovenije osnovala radi izvođenja međunarodne razvojne saradnje i razvojne podrške Republike Slovenije državama Zapadnog Balkana. Projekat na strani korisnika koordiniše Stalna konferencija gradova i opština, a uključeni su i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije je (SEIO), Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Republike Srbije.

Cilj projekta je podići kapacitet srpskih opština na području međunarodnih (EU) projekata, odnosno ojačati kapacitet stručnjaka u opštinama, za upravljanje projektima i delotvornije korištenje sredstava iz različitih programa.

U okviru projekta će biti realizovana obuka u trajanju od pet dana za predstavnike jedinica lokalne samouprave, koji su zaduženi za planiranje, pripremu, praćenje i vođenje infrastrukturnih projekata. Obuka će biti održana od 23. do 27.9.2013. u Vrnjačkoj Banji.